Неділя, 18.11.2018, 17:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Сподіваюся, Ви знайдете для себе багато корисної інформації!
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 8
Гостей: 8
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Розумникам » Готуємось до конкурсів

Завдання для підготовки до конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика 3 клас

3 КЛАС

ХІV Міжнародний конкурс

 з української мови  імені Петра Яцика

        

 

 

     1. Напишіть   6-8 речень про квіти, які ростуть біля вашого будинку. Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

12 балів

      

      2. Замініть  словосполучення та вислови одним словом. Складіть і запишіть речення з одним із дібраних слів.

Сильний дощ –

Багато корів –

Багато птахів –

Суха трава –

Намотати на вус –

Як у кота сліз -                                                                                    4 бали

 

3. З’єднайте  частини речень так, щоб утворилися прислів’я. Запишіть їх.

 

Добре слово говориться не язиком…

Наука в ліс не веде…

Вовк старіє…

Золото й срібло не старіють…

Бережи час…

Всякому слову…

але  не мудріє.

батько й мати ціни не мають.

а душею і серцем.

а з лісу виводить.

свій час.

бо його за гроші не купиш.

 

3 бали

      4. До слів   калина, мова, осінь   доберіть 2-3 прикметники, що вжиті в переносному значенні.

3 бали

    

 5. Запишіть в алфавітному порядку будь-які шість слів,  у яких звуків більше, ніж букв.

3 бали

 

 

 

Завдання IIІ етапу Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
3 клас

1. Записати реченння, на мiсцi крапок вставлючи пропущенi букви:
Важкий ячмін… м...довим вусом бджолу за лапку лоскотав.
Виписати видiлене слово i позначити, скiльки звуків i букв у ньому. Дiбрати антонiм до слова важкий i написати його через риску.
(10б.)
2. Записати 5 iмен, що починаються на А.
(5 б.)
3. Дописати пропущенi букви (з- чи с-).
…сунути, …ціпити, …підлоба, …чистити, …терти, …фотографувати.
(3 б.)
4. Розiбрати слова за будовою. До поданих слiв дiбрати спорiднені.
Захмарений, морозний.
(8 б.)
5. Записати назви садової i лiсової квiтки, вживаючи поданi букви.
Т Л О А Я Н Ь Ю П А К І Л Н В
(4 б.)
Максимальна кількість балів – 30.

 

Завдання II етапу III Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнiв 3 класу)

1. Написати твiр на одну з тем:
- Моя Україна;
- Рідна мова;
- Мамині руки;
- Бабусина казка;
- Пам’ятний день;
- Тарасова гора;
- Перлина України.
10 балiв
2. До поданих назв рослин дiбрати найбiльш влучнi означення (прикметник). З одним словосполученням (на внбiр) скласти речення.
Барвiнок, мак, конвалія, чорнобривці, калина.
5 балiв
3. Утворити словосполучення з поданих слів.
IIодарунок, Микола, у руках, книжка, горох, в, сховати, осінь, до, пізня.
5 балiв
4. Записати речення, вилучивши зайвi слова:
У селі селяни закінчили осінні роботи.
У полі синіє польова волошка.
5 балiв
5. Розiбрати слова за будовою, до поданих слiв дiбрати спорiднені:
Захмарений, морозний.
5 балiв
II тур (усно)
Розповiдь на тему «Моє мiсто»
10 балiв
Максимальна кількість балів – 40

 

Завдання для ІІ етапу ІХ Мiжнародного конкурсу з українськоi мови iменi П. Яцика
3 клас

1. Запиши речення в такiй послiдовностi, щоб утворився текст. Устав на мiсцi крапок пропущенi лiтери. Придумай та допиши кiнцiвку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок, запиши його перед текстом.
Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн. .ому Києвi було б. .гато чудових рiчок. Зн..кають рiчки, i бiднiє наша прекрасна з. .мля. І частина рiчок зникла або майже зникла.
(12 балiв)
2. 3 поданих слiв склади речення-прислiв’я, запиши їх.
1. Сонце, та, узимку, грiє, свiтить, не.
2. Мороз, блищить, трiщить, а, сонце.
3. Лiто, що, зима, припасло, спитає.
(4 бали)
3. Записати речення, пiдкреслити головнi i другоряднi члени.
Легкий вiтер колише золоте жито.
(3 бали)
4. Запиши слова за алфавiтом. Постав наголос.
Подруга, читання, предмет, одинадцять, завдання, черговий.
(6 балiв)
Усний тур. Прийми участь у дружнiй розмовi на тему «Друзi нашi меншi».
(10 балiв)
Всього —35 балів

 

Завдання для Ш етапу IV Мiжнародного конкурсу знавцiв української мови iменi Петра Яцика
3 клас

1. Перестав рядки так, щоб утворилася вiршована строфа.
Загорнулася земля;
На ліси i на поля;
І летять, летять снiжинки;
В бiле хутро кожушинки.
(2 бали)
2. Добери якомога бiльше означень, порiвнянь, виразiв до слiв.
Снiжинки (якi?) —
Снiжинки (що роблять?) —
(4 бали)
3. До поданих iменникiв добери антонiми, визнач їх рiд.
День —
Холод —
Радiсть —
Вечiр —
(4 бали)
4. Додайте приголосний звук у кiнець слова. Запишiть новоутворенi слова.
Аптека, буря, гра, їжа, казка, буква.
(3 бали)
5. Скласти казку ,,Пригоди непосидючої краплинки”
(12 балiв)
Для усного туру
Продекламуй свiй улюблений вiрш. Поясни свiй вибiр.
(10 балiв)
Максимальна кiлькiсть — 35 балiв

 

Завдання IIІ етапу
VІІІ Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнів 3-го класу)

1. Замiни висловлювання одним словом.
Електронний пристрiй для введення, збереження та обробки інформації - …
Людина, яка керує школою - …
Цитрусове дерево iз запашними плодами жовтогарячого кольору, яке росте на пiвднi - …
Установа, де зберiгаються книги, журнали, газети для загального користування - …
Споруда для обслуговування пасажирiв - …
(5балів)
2. Розбери слова за будовою.
Хмаринка, заснiжений, мороз, вхiд.
(2бали)
3. Добери кiлька синонiмiв до слова хата.
(2бали)
4. Вiдгадай i запиши слово. Добери до нього кiлька ознак.
Корiнь мiй знаходиться в «цiні»,
Префiкс дай вiд «оклику» менi,
Суфiкс вiд «лiнiйки» чи вiд «зірки»,
Разом — результати перевiрки.
(3бали)
5. Продовж текст i придумай до нього заголовок.
Вирiс на гiлцi жолудь. Та налетiв вiтер i вiдiрвав його вiд гiлки. Полетiв
він …
(12балів)
Усний тур
Розкажи про свою улюблену рослину.

 

Завдання для IІI етапу VI Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнiв 3-го класу)

1. Доберiть i запишiть слова, якi вiдрiзняються вiд поданого лише одним голосним звуком:
село - …,
ластiвка - …,
лиман - …,
байка - … .
(4 бали)
2. Утворiть пари схожих за значенням фразеологiзмiв.
Байдики бити
замилювати очі
тинятися з кутка у куток
нi пари з вуст
водити за ніс
тримати язик за зубами.
(6 балiв)
3. Удоскональте текст, використавши ознаки, поданi у дужках. 3апишiть утворений текст.
Ранок
Ранок пiсля ночi. Зiрки пiрнули у безодню неба. Пiднiмається туман. Тихо навкруги.
(Лiтнiй, зимовий, ясний; короткої довгої, холодної, теплої; яскравi, блiдi; синю, темну; сивий, густий, блiдий).
(5 балiв)
4. Придумайте казку "На балу у Снiгової королеви”, запишiть її.
(12 балiв)
Усний тур:
Вiзьмiть участь у дружнiй розмовi: "Мої улюбленi книги, мультфiльми”

 

 

 

 

Зміст завдань ІІ (районного) етапу 11 Міжнародного конкурсу

з української мови ім. Петра Яцика

                  

3 клас

1. Із поданих слів побудуй речення, підкресли головні та
другорядні члени речення. Встанови зв'язок слів у цьому
реченні.

Соловейко, крислатому, затьохкав, клені, увечері,на Хата, на, садку, ховається, горбку, розквітлому, у

-    Визнач, якому слову з поданого речення відповідає така схема
 
(Речення на вибір)

 

2. Вибери стовпчик із спільнокореневими словами..При його
записі опустіть зайве слово

бережливий              знаменитий                  будинок               лісові

бережок                  уславлений                   будівельник      лісова

легендарний                 будувати             лісовий

збуджений

3. Знайдіть і випишіть з тексту слова - синоніми (1-ша група слів) та спільнокореневі слова (2-га група слів)

           Київ. Скільки сонця і тепла випромінює це слово!

І ось я вперше в цьому чарівному місті. Наша столиця здалася мені незвичайною. Прекрасний у крислатих каштанах Хрещатик. Чудовий широкий Дніпро. Прикрашають місто-велетень архітектурні споруди - гіганти.

А у квітні розцвітають київські каштани.

4. Побудуй звукові моделі поданих слів: Сузір'я, життя, європейська, синіє.

Завдання на кмітливість.

-   Допоможи однокласниці, яка хворіла. Запиши приклади слів
до поданих звукових моделей

=  0

-   0

 

 

=    0

- 0 =  0

 

 

 

 

-     0     =

 

 

 

-   -   0

-    0

- = 0

           

 

 

5.  Яке запитання можна поставити до тексту - опису?

Який предмет? Які враження від нього виникли? Що відбулося?

Чому так сталося?Хто винен?

-   Опиши свою домашню тваринку - улюбленця. Придумай

доцільний цікавий заголовок. (Аналогічне завдання на вибір :»Моя улюблена осіння квітка»)

 

Завдання усного туру

«Єдина відома мені розкіш - це розкіш людського спілкування».

А. Сент- Екзюпері

6.  Побудуй усне висловлювання - мініатюру (на вибір)
«Книга - мій найкращий друг»

«Спортивні розваги у рідній школі»

«Мудрі люди кажуть : шануй рід - то основа щастя».

7.  Складіть діалог «У шкільній бібліотеці», використовуючи
форми ввічливості
: «Пробачте, будьте ласкаві, перепрошую».

Ситуація : учень повертає в бібліотеку книжку, яку після користування не привів до ладу.

 

Відповіді до завдань

1. Увечері на крислатому клені  затьохкав соловейко.

 

   (Хто?) Соловейко;                   

  соловейко (що зробив?) затьохкав;

     затьохкав (коли?) увечері;

     затьохкав (на чому?) на клені;

     клені (якому?) крислатому.

 

Соловейко                        затьохкав  

                                 

На горбку у розквітлому садку ховається хата.

       
   
 
 

 

      (Що?) Хата;

      Хата (що робить?) ховається;

      Ховається (де?) на горбку, у садку;

       Садку (якому?) розквітлому.

 

   Садку                         розквітлому

 

 

2. Будинок

    будівельник

    будувати

 

3.     Синоніми                                                  спільнокореневі

      чарівному                                                  прекрасний

      незвичайною                                             прикрашають

      прекрасний

      чудовий

 

 4.     Сузір'я,          життя,                європейська,                            синіє.

 

-0

=0

- =0

- 0

= : 0

= 0

- - 0

- 0 =

= - 0

 - 0

= 0

= 0

 

 

Ліки ,        біль,        лікарня,       чай,      здоров'я.

 

 

 

 

5. До  тексту-опису можна поставити питання:

            - Який предмет?

        

Кицюня Пушинка

         Пушинку люблю не тільки  я, а й вся моя сім'я.

         Кицюня -  ласкава і ніжна тваринка. Тіло її вкрите пухнастою білою шерстю. Головка маленька. Вушка гостренькі. У неї цікаві очі. Одне око червоного кольору, а друге зеленого. Лапки в Пушинки короткі з м'якими подушечками і гострими кігтиками. Хвостик у киці довгий.

         Я і Пушинка – друзі.

 

 

Усний твір

 

6. Усне висловлювання-мініатюра

 

"Книга - мій найкращий друг"

         У мене є друг, який завжди знаходиться зі мною, уміє мовчати, коли мені погано, уміє розрадити у скрутну хвилину, дає завжди потрібні поради, ніколи не зраджує.

         Книга  - коштовний скарб, в якому джерело мудрості, накопиченої віками.

         Я думаю, що мої перші книжки залишаться  в пам'яті на все життя. Це вони допомагають мені стати людиною чесною, порядною, доброю.

7.  Діалог

" У шкільній бібліотеці"

- Доброго дня, Ольго Петрівно!

- Доброго дня, Ваню!

 - Я хочу здати книгу.

 - У якому стані ця книга!

 - Пробачте. Я іі не підклеїв. Будьте ласкаві, допоможіть мені   полікувати книгу.

-  Добре.

- Дякую.

 - Хочеш отримати ще книгу?

 - Звичайно.

 - Про що ти хочеш прочитати ще?

 - Хочу прочитати ще казки Василя  Сухомлинського.

 - Будь ласка, візьми. Тільки бережливо поводься.

 - Добре. Спасибі. До побачення.

Категорія: Готуємось до конкурсів | Додав: viktoriya (17.10.2017)
Переглядів: 4460 | Теги: Завдання для підготовки до конкурсу | Рейтинг: 4.0/3
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2018